Tyrawa Wołoska

Kościół rzymsko- katolicki w Tyrawie Wołoskiej istniał we wsi od dawna. Był on filią parafii Mrzygłód. W 1546 roku biskup przemyski Jan Dziaduski zmienił go na kościół parafialny. Obecny, murowany budynek kościelny został zbudowany przez starostę wieluńskiego- Ludwika z Urbania Urbańskiego. Budynek został wzniesiony przed 1745 rokiem, jednak ze względu na zły stan techniczny pod koniec XVIII w. biskup Wacław Sierakowski nie chciał dokonać jego poświęcenia.

W 1892 r. do parafii Tyrawa Wołoska należały następujące wioski: Hołuczków, Kuźmina, Rakowa, Stańkowa, Rozpucie oraz Zawadka.

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej był odnawiany w latach: 1904, 1931 (pod kierunkiem architekta z Przemyśla- Romana Talińskiego) oraz w roku 1935. Budowla wzniesiona została w stylu późnobarokowym. Kościół jest murowany oraz potynkowany. Przy kościele znajduje się dobudowana w 1931 roku zakrystia. Wewnątrz budowli znajdują się ściany boczne, które zostały podzielone dwiema parami wtopionych półkolumn. Półkolumny wspierają szerokie belkowanie z silnie profilowanym gzymsem. Nad półkolumnami wygięte ściany, natomiast miedzy nimi od zachodu znajdują się głębokie wnęki, które zamknięte zostały łukiem segmentowym.

Ołtarz główny z tabernakulum pochodzi z 1750 roku. Był odnawiany w latach: 1859 oraz 1907. Obrazy na ołtarzu: Matki Boskiej Szkaplarnej (1859 r.), Trójcy Świętej (1750 r.). W zwieńczeniu Św. Mikołaja (z XXw.).

W ostatnich dwudziestu latach były prowadzone gruntowne prace remontowe i zabezpieczające kościoła na zewnątrz oraz renowacja polichromii wewnątrz kościoła.

Hołuczków

Hołuczków – otrzymał przywilej lokalizacji w 1497 r., Mikołaj Czeszyk z Tyrawy Wołoskiej dał ten przywilej niejakiemu Januszowi. Wiś miała powstać nad potokiem „Hołoczkowe”, na prawie niemieckim

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskiewii zbudowana została w 1858 roku z kompletnym ikonostasem z 1908 roku. We wnętrzu świątyni, zbudowanej przez cieślę Konstantego Mielnika, remontowanej i przybudowywanej w 1912 r. znajduje się polichromia z pocz. XX w. Dziś cerkiew jest użytkowana jako filialny kościół katolicki i cieszy się dużym zainteresowaniem turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Rozpucie- Zawadka

Kościół katolicki zbudowany w 1900 roku z inicjatywy ks. Adama Orłowskiego i Leokadii Żuk-Skaryszewskiej jako dzieło miejscowego majstra ciesielskiego. Był gruntownie odnowiony 1999 r. Ołtarz główny wykonano w 1909 roku na wzór ołtarza z Tyrawy Wołoskiej. Znajdują się w nim współczesne rzeźby św. Piotra i Pawła. W zwieńczeniu rokokowa rzeźba Boga Ojca. W jednym z ołtarzy bocznych rzeźby aniołów z XVIII w. pochodzące ze zburzonej kaplicy dworskiej w Stańkowej oraz płaskorzeźbione antepedium, dzieło snycerzy krośnieńskich, datowane na 1700 r. Na ambonie czterej ewangeliści z XVIII w. ze świątyni w Birczy. Późnobarokowy prospekt organowy pochodzi z kościoła w Rybotyczach.

Rakowa

Rakowa – istniała już w 1446 jako osada wołoska, lokowana na surowym korzeniu przez sołtysa z Tyrawy Wołoskiej Iwana Drabko. Już w 1510 roku istniała tu cerkiew parafialna. prawdopodobnie pod wezwaniem pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Około 1850 roku zbudowano tu drewnianą cerkiew pod wezwaniem Narodzenia NMP, w jej wieży umieszczono wcześniejsze dzwony z 1680 i 1715 r. W cerkwi zachował się kompletny ikonostas, malowany w 1894 r. przez Zygmunta Bogdańskiego. Po wojnie cerkiew była używana jako kościół filialny parafii Tyrawa Wołoska, obecnie cerkiew nie jest używana i wymaga remontu.

W latach 2005-2012 w Rakowej został wybudowany nieduży, ale bardzo piękny kościół filialny pw. bł. Jana Pawła II ( obecnie nazwa została zmieniona na św. Jana Pawła II). Ołtarz w kościele i nadstawę ołtarzową wykonała firma pana Marcina Szczepaniaka z Rzeszowa. Na poświęcenie kościoła sprowadzono także relikwie św. Jana Pawła II. Obraz Miłosierdzia Bożego namalował pan Oleg Czyżowski z Chmielnika.