Dobiegła końca w naszej parafii Wizyta Duszpasterska – Kolęda. Składamy wszystkim podziękowanie za życzliwe przyjęcie i ofiary składane z racji kolędy – „Bóg zapłać”. Chcemy podziękować Bogu za waszą gościnność i życzliwe przyjęcie, za Wasze zaangażowanie w życie parafii i dbałość o nią wraz ze świątyniami. Modlimy się za tych, którzy muszą pracować na obczyźnie na utrzymanie swojej rodziny.

Dostrzegamy także w naszej parafii minusy życia wspólnotowego i parafialnego (brak praktyk niedzielnych Mszy świętych, niezgodę sąsiedzką, czy angażowania się w życie parafii). W niektórych domach spotykaliśmy osoby, które widzieliśmy po raz pierwszy. Znaczy to że nie chodzą do kościoła. Dotyczy to wielu młodych ludzi. Apelujemy aby zadbać o praktyki religijne. Niektórzy unikają spotkania z kapłanem. Istnieje problem małżeństw niesakramentalnych. Ludzie żyją bez ślubu mimo że nie mają żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Prosimy żeby nie trwać w takim stanie i zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Osoby żyjące w takich związkach nie mogą korzystać z sakramentów i być rodzicami chrzestnymi. Były i takie domy, których drzwi były zamknięte. Wszystkich bierzemy pod opiekę modlitewną ufając, że Bóg pomoże im znaleźć właściwą drogę życia i da siły do wyjścia z różnych nałogów.

Pojawiły się pewne sugestie i uwagi za które dziękujemy. Będą one wprowadzane w życie Parafii. W wielu domach poruszano sprawę parkingu przy kościele. Przypominamy, że parking górny obok dzwonnicy jest przeznaczony dla osób, które mają kłopoty z chodzeniem i starszych. Pozostali stawiają samochody na parkingu dolnym. Przypominamy żeby stawiać auta według pewnego porządku, prostopadle do osi parkingu. Niektórzy parkują równolegle zajmując kilka miejsc parkingowych. Pamiętajmy żeby nie blokować parkingu. Przy tej okazji apeluję do młodych że parking nie służy do urządzania rajdów samochodowych i driftowania po nim. Wkrótce zostanie założony monitoring na plebanii, wokół kościoła i na parkingu, aby takie praktyki zakończyć.

Pojawiły się sugestie, aby postarać się o wodę na cmentarzu. Na wiosnę podejmiemy starania o wydrążenie studni głębinowej na cmentarzu. Zostanie też postawiona gablota na znicze wymienne. Prosimy aby nie wjeżdżać na cmentarz samochodami. Przypominamy o zabieraniu z cmentarza wszystkiego co tam przynosimy. Dopiero były wywożone śmieci a już tworzy się nowa hałda odpadów. Można zabrać do domu i służby wywiozą.

Pojawiły się pytania czy należy wpłacać kwotę 240 zł rocznie. Ta wpłata nadal obowiązuje z przeznaczeniem na inwestycje. Można wpłacić całość od razu lub w ratach. Kwotę można wpłacić jako darowiznę na cele kultu religijnego i sobie potem odliczyć od podatku.

Chcemy też uzupełnić skład róż różańcowych. Proszę odpowiedzialnych za róże, aby uzupełnili składy do 20 osób. Proszę nie odmawiać jeżeli zaproponują wstąpienie do róży.