1. Na inwestycje parafialne zebrano w ostatnią niedzielę października 1820 zł., natomiast kwesta na utrzymanie cmentarza wyniosła 3121 zł. Dziś składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  2. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
  3. Zarządzenie Arcybiskupa naszej diecezji: „W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko, mając na uwadze, że w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny, co dzieje się przez specjalny obrzęd pokutny, niniejszym zarządzam,… by we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej niedzielnej należy odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…” i zachęcić wiernych do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej.
  4. Modlitwę różańcową za tydzień poprowadzi Róża pani Stanisławy Biskup.
  5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. O posprzątanie w najbliższą sobotę prosimy następujących parafian: Jowita Winnicka, Maria Bulwan, Halina Wołoszyn, Karolina Jarocka ( Skalska)
  6. Intencje…

 

 

 

 

 

 

Na dojazdy:

Ogłoszenia parafialne – XXXI niedz. zw., rok C, 2019.11.03

 

  1. Na inwestycje parafialne zebrano w ostatnią niedzielę października 1820 zł., natomiast kwesta na utrzymanie cmentarza wyniosła 3121 zł. Dziś składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  2. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
  3. Zarządzenie Arcybiskupa naszej diecezji: „W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko, mając na uwadze, że w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny, co dzieje się przez specjalny obrzęd pokutny, niniejszym zarządzam,… by we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej niedzielnej należy odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…” i zachęcić wiernych do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej.
  4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. O posprzątanie w najbliższym tygodniu…
  5. Intencje…