Poniedziałek

31.01 (od g.9.00)

HOŁUCZKÓW Jeden z kapłanów  od p.  Kozłowskiego i w dół, drugi od p. Jajko, domy z prawej strony drogi, a potem za drogą w górę.
Środa

2.01. (od g.15.00)

BEREZKA Jeden z kapłanów rozpocznie od rodziny Państwa Burzyńskich w kierunku centrum Berezki a drugi od państwa Gankiewicz, a drugi od p. Gankiewicz w kierunku Berezki

 

Czwartek

3.01(od g.15.00)

SADZISKA Jeden kapłan od rodziny Walko i domy przy rzece w kierunku Sadziska, drugi kapłan rozpocznie od rodziny państwa Chromiak.

 

Piątek

4.01(od g.15.00)

ŁASKI I MOCZARY Jeden kapłan 6 pierwszych domów, drugi – Łaski a potem domy od końca Moczar
sobota

5.01(od g.15.00)

MIĘDZYKOTY, DREWEX Jeden kapłan od państwa Duszczyńskich, w kierunku Tyrawy. Drugi rozpocznie od „ Drewexu” (14.30),od 15.00 w kierunku sklepów

 

Poniedziałek

07.01(od g.15.00)

TYRAWA GÓRNA

PRZY DRODZE

Jeden z kapłanów domu po obu stronach przy drodze głównej od kościoła do góry, drugi spod „Paszkowca” od państwa Kuzickich na dół, po drodze „łany”.
Wtorek

08.01(od g.15.00)

TYRAWA GÓRNA OD CZARTEŻA Jeden z kapłanów z góry od p. Maćka Wołoszyna, drugi z doliny od P Tomasza Biłasa
Środa

09.01(od g.15.00)

GARBEK I ZAHUMINEK Jeden z kapłanów od p. Bulwan i domy na Garbku, drugi od p. Heleny Biłas i w górę
czwartek

10.01. (od g.15.00)

PRZY KOŚCIELE I OD STRONY RAKOWEJ Jeden z kapłanów rozpocznie od rodziny Państwa Suwajów w kierunku Tyrawy a drugi od państwa Wołoszynów, następnie domy w bliskości kościoła.