14 miesięcy temu, 17 lipca 2017 roku rozpoczęły się prace przy fundamentach kaplicy przedpogrzebowej według projektu obecnego wśród nas mgra inż. Dominika Stempniaka. Część konstrukcyjną, która powinna odpowiadać konserwatorsko-budowlanym normom wykonywała firma Portal, Kazimierz Gołdy. Część konserwatorką ścian dzwonnicy i ściany za nowy budynkiem wykonywała Pani Halszka Granek ze współpracownikami. Resztę wykonywaliśmy własnym, parafialnymi siłami.

Jeśli się nie wkradła jakaś pomyłka do wczoraj koszt budowy kaplicy przedpogrzebowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz zakrystii, a także parkingu  przedstawia się następująco:

Rozchody

Rozchody 2017 2018 suma
 całość 73700 161649 235349
podział rozchodów      
kaplica    180119
zakrystia    45000
parking    10330


Oddzielnie:
  chłodnia   11300 zł

Wpłaty

 Składki parafian 2015 2016 2017 2018 RAZEM
TYRAWA WOŁOSKA 6120 15060 26580 31925 79685
HOŁUCZKÓW 400 400 2740 3130 6670
RAKOWA     5372 8620 13992
ROZPUCIE 1820 2930 15690 14400 34840
           
suma składek parafian 8340,- 18390,- 50382,- 58075,- 135187
Inne dochody:          
składki na parking       4387 4387
za ścięte drzewo   35486     35486
z dopłat do pola   10000 10000   20000
dotacja od konserwatora       15000 15000
pożyczka z dopłaty na remont w kościoła w Hołuczkowie       15000 15000 do spłaty
pożyczka z innych źródeł       10289 10289 do spłaty
suma   45486   44676 235349

 

Do spłacania pozostaje nam zatem 15000 zł z pożyczki z dotacji dla Hołuczkowa oraz 10289 zł chłodnia. Jest zatem jeszcze możliwość włączyć się w to dzieło tym, którzy do tej pory tego nie robili lub czynili to w minimalnym stopniu.