Program obchodów dnia wdzięczności Bogu za księdza prałata Bronisława w 100 rocznicę urodzin

12 czerwca  2018 roku w Tyrawie Wołoskiej
Kościół:
17.00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. abpa Adama Szala oraz wizyta na grobie.

 Sala GOK-u w Tyrawie Wołoskiej:
19.00 – poczęstunek
19.30 – Wieczór wspomnień o ks. Bronisławie Szewcu