Regulamin Konkursu

na Palmę Wielkanocną

Organizatorem konkursu na Palmę Wielkanocną jest Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.

 1. Celem konkursu jest:
 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
 • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
 • przekazywanie wartości i tradycji ludowej,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • promocja dorobku kulturowego wsi.

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do dzieci przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej, dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej z oddziałami gimnazjalnymi. Każda klasa przygotowuje wspólnie palmę.

W konkursie mogą  również uczestniczyć  organizacje (koła, stowarzyszenia, kluby, itp.) działające na terenie parafii w Tyrawie Wołoskiej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poszczególne rodziny.

 

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne z wykorzystaniem przede wszystkim materiałów naturalnych, jak żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła, itp.

Palma musi mierzyć minimum 50 cm  wysokości.

 

 1. Warunki konkursu.

Konkurs będzie organizowany w pięciu kategoriach:

I kategoria: przedszkole i oddziały wczesnoszkolne (klasa I, II, III),

II kategoria: szkoła podstawowa (do klas VI włącznie),

III kategoria: klasa VII i gimnazjum,

IV kategoria: organizacje,

V kategoria: indywidualnie /w tym rodziny/

VI kategoria: najwyższa palma

 

 1. Miejsce i termin składania prac:

Wszystkich uczestników konkursu, przedstawicieli klas z palmami zapraszamy  na parking przy budynku Gminy w Niedzielę Palmową, skąd o godzinie 11.45 wyruszy procesja liturgiczna do kościoła w Tyrawie Wołoskiej. Przed wejściem do kościoła nastąpi poświecenie palm. Po mszy św. prosimy pozostawić  palmy biorące udział w konkursie
w wyznaczonym miejscu w kościele. Palmy można będzie odebrać
z kościoła w poniedziałek wielkanocny.

 

 1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną

do palmy, zawierającą następujące informacje:

 • Autor;
 • Nazwa placówki, adres;
 • Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Wielkanoc na wszystkich mszach św. Zwycięzca z każdej kategorii otrzyma nagrodę. Pozostawienie prac
w kościele jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
i publikację danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Parafii.

 

 1. Ocena prac.

Do  oceny nie zostaną dopuszczone kupione gotowe palmy wielkanocne.

Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • estetykę wykonania pracy.