Plan wizyty duszpasterskiej 2017-2018

Czwartek  28.12 RAKOWA
Piątek

29.12

HUTY, TYRAWA GÓRNA
Sobota 30.12. BEREZKA
Niedziela

31.12 ( NIE MA KOLĘDY)

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY I ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
Poniedziałek

1.01 (od g.15.00)

NOWY ROK
Wtorek

2.01(od g.15.00)

SADZISKA Jeden kapłan od rodziny Walko i domy przy rzece w kierunku Sadziska, drugi kapłan rozpocznie od rodziny państwa Chromiak.

 

Środa

3.01. (od g.15.00)

PRZY KOŚCIELE I OD STRONY RAKOWEJ Jeden z kapłanów rozpocznie od rodziny Państwa Suwajów w kierunku Tyrawy a drugi od państwa Wołoszynów, następnie domy w bliskości kościoła.

 

Czwartek

4.01(od g.15.00)

MIĘDZYKOTY, DREWEX Jeden kapłan od państwa Duszczyńskich, w kierunku Tyrawy. Drugi rozpocznie od „ Drewexu” ( 14.30),od 15.00 w kierunku sklepów

 

Piątek

5.01(od g.15.00)

ŁASKI I MOCZARY Jeden kapłan 6 pierwszych domów, drugi – Łaski a potem domy od końca Moczar
Sobota

6.01 ( NIE MA KOLĘDY)

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.01 (NIE MA KOLĘDY) ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Poniedziałek

08.01(od g.15.00)

TYRAWA GÓRNA

PRZY DRODZE

Jeden z kapłanów domu po obu stronach przy drodze głównej od kościoła do góry, drugi spod „Paszkowca” od państwa Kuzickich na dół, po drodze „łany”.
Wtorek

09.01(od g.15.00)

TYRAWA GÓRNA OD CZARTEŻA Jeden z kapłanów z góry od p. Maćka Wołoszyna, drugi z doliny od P Tomasza Biłasa
Środa

10.01(od g.15.00)

GARBEK I ZAHUMINEK Jeden z kapłanów od p. Bulwan i domy na Garbku, drugi od p. Heleny Biłas i w górę
Czwartek

11.01(od g.15.00)

HOŁUCZKÓW Jeden z kapłanów  od p.  Kozłowskiego i w dół, drugi od p. Jajko, domy z prawej strony drogi, a potem za drogą w górę.