Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Figura przebywa 24 godzinyw każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć.
 2. Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej, odbywa się każdego dnia o godzinie 19.00.
 3. Wraz z figurą przekazywany jest modlitewnik, który może być pomocą we właściwym przeżywaniu nawiedzenia.
 4. Przed nawiedzeniem członkowie rodziny przystępują do spowiedzi, i podejmują próbę pojednania, jeśli jest taka potrzeba. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Razem z figurką przekazywane są propozycje materiałów do modlitwy.
 5. Każdego odmawiamy Pod Twoją Obronę za rodziny przyjmujące figurkę Matki Bożej. Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w naszym kościele w dniu przyjęcia figurki.

 

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie figury do domu.

 1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec kropi wszystkich domowników.
 2. Przywitanie pieśnią: ” O Maryjo witam Cię”.
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk. 1, 39-56).
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.

Wieczorne modlitwy przy figurze.

 1. Wieczorny Różaniec całej rodziny ( jedna część część) – propozycja, aby na zmianę członkowie rodziny odmawiali pierwszą część Zdrowaś Maryjo.
 2. Pod Twoją obronę.
 3. Modlitwa św. Bernarda.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.
 2. Można też korzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radia Maryja, Radio Jasna Góra, TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważanie.

Modlitwy poranne.

 1. Pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”.
 2. Pacierz poranny.
 3. Zachęcamy, aby pozostający w domu, w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część Różańca Świętego.

Modlitwy w ciągu dnia.

 1. Powracający ze szkoły/pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie z rodziną przed figurą.
 2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa przed przekazaniem figury następnej rodzinie.

 1. Litania Loretańska.
 2. Ze śpiewem pieśni maryjnej  wynosimy figurę z domu, by przekazać ją następnej rodzinie. Zamiast pieśni można odmówić część Różańca Św.
 3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i przekazujemy figurę Matki Bożej.

Można odmawiać również inne  modlitwy, które znajdziemy w książeczkach i modlitewnikach. Modlitwą może też być śpiewanie pieśni maryjnych. Zachęcamy, aby był to czas, kiedy oderwiemy się od spraw odciągających nas od Boga (telewizja, komputer), a całą rodziną zgromadzimy się przy figurze Matki Bożej na modlitwach w osobistych, rodzinnych, parafialnych intencjach.