Rekolekcje ewangelizacyjne z okazji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

CHRYSTE, KRÓLUJ W MOIM SERCU, RODZINIE, PARAFII I OJCZYŹNIE!!!

TYRAWA WOŁOSKA 18-20 LISTOPADA 2016 R.

PIĄTEK 18.11.2016

17.30-18.00        Czekamy na Ciebie (czas recepcji w szkole)

18.00-18.15        Zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w program rekolekcji

18.15-19.00        Konferencja: BÓG KOCHA CZŁOWIEKAI prawo życia duchowego

19.00-20.00        Rozmowy ewangeliczne w grupach

20.30-21.30        Msza Święta z homilią: Przyjmij Bożą miłość tak jak Maryja

 

SOBOTA, 19.11.2016

8.00-9.00            Jutrznia z konferencją: Człowiek przez grzech oddalił się od StwócyII prawo życia duchowego

9.00-9.30            Przerwa na kawę i herbatę

9.30-10.15          Konferencja: Rodzina pierwszą szkołą człowieczeństwa i miłości

10.30-11.30        Rozmowy ewangeliczne w grupach

11.45-12.30        Szkoła modlitwy: Modlitwa słuchaniem Boga, odpowiadaniem Bogu i trwaniem w Jego obecności

Medytacja: Słowa Jezusa z krzyża

12.30-13.15        Obiad

13.45-15.15        Msza święta z homilią: Uobecnienie dzieła zbawienia w każdej Mszy Świętej

15.30-16.30        Konferencja: Bóg zsyła nam Zbawiciela – III prawo życia duchowego

16.30                   Rozmowy ewangeliczne w grupach

17.30                   Kolacja

19.00                   Czuwanie modlitewne (w kościele)

 

NIEDZIELA 20.11.2016

8.00-8.45            Jutrznia z konferencją: Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela –IV prawo życia duchowego

9.00-10.00          Rozmowy ewangeliczne w grupach

10.00-10.30        Przerwa na kawę i herbatę

10.30-11.00        Konferencja: Królowanie Chrystusa źródłem Nowej Kultury

11.15-12.45        Konferencja: Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Świadectwa członków Krucjaty.

13.00-13.30        Obiad

14.00-15.30        Eucharystia

Odnowienie ślubów małżeńskich

Przyjęcie Królowania Jezusa do swojego serca, rodziny i parafii

16.00-18.00        „Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem” – świadectwa uczestników rekolekcji

18.00                   AGAPA, czyli radosna zabawa w duchu braterskiej miłości i chrześcijańskiej radości

 

 

 

Rekolekcje prowadzi ks.dr Marek Machała, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej oraz Waldemar i Łucja Koziołowie z Rzeszowa

plakat-rekolekcji